VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MGR. IRENA MAKROUSOVÁ

Soudní překladatel v Praze

Původem jsem z Ukrajiny, kde jsem ukončila vysokou školu pedagogickou dle magisterského studijního programu Ruský jazyk a literatura. V ČR jsem od r. 1998 a po absolvování v r. 2003 státní jazykové školy v Praze se aktivně věnuji překladatelské činnosti. V r. 2008 jsem absolvovala doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, avšak své znalosti i nadále pravidelně doplňuji jinými semináři pořádanými Komorou soudních tlumočníků ČR.

Ve své činnosti se specializuji především na překladech právnických textů (smlouvy, plné moci, stanovy, obchodní podmínky, dokumentace pro veřejné zakázky, soudní dokumenty atd.), texty na obecná témata.

OSVĚDČENÍ