NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

 • Listy, osvědčení
 • Doklady o vzdělání (Maturitní vysvědčení, Diplomy a dodatky atd.)
 • Plné moci
 • Smlouvy
 • Stanovy
  • Obchodní podmínky
  • Dokumentace pro veřejné zakázky
  • Soudní dokumenty
  • Texty na obecná témata

    

   CENÍK

   Výpis z rejstříků trestů

   od 150 Kč

   Listy, osvědčení

   od 200 Kč

   Doklady o vzdělání

   od 250 Kč

   Potvrzení, výpisy z veřejných rejstříků

   od 250 Kč

   Texty (Smlouvy, Plné moci, atd.)

   *(1 normo-stránka (NS) = 1500 znaků BEZ MEZER)

   POZOR! 1 normo-stránka NENÍ 1 list A4

   300,-Kč/NS*