NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

 • Listy, osvědčení
 • Doklady o vzdělání (Maturitní vysvědčení, Diplomy a dodatky atd.)
 • Plné moci
 • Smlouvy
 • Stanovy
  • Obchodní podmínky
  • Dokumentace pro veřejné zakázky
  • Soudní dokumenty
  • Texty na obecná témata

    

   CENÍK

   Výpis z rejstříků trestů

   200-300 Kč/doklad

   Listy, osvědčení, vysvšdčení, diplomy (bez příloh)

   250-450 Kč/doklad

   Doklady o vzdělání (potvrzení o hodinách, dodatky k diplomům)

   od 350 Kč/stránka

   Výpisy z veřejných rejstříků

   od 350 Kč/stránka

   Texty (Smlouvy, Plné moci, atd.)

   * 1 normostrana (NS) = 1800 znaků vč. mezer
   (podle ust. § 3 odst. 2 vyhl. č. 507/2020 provádějící zákon č. 354/2019 účinném ze dne 1.1.2021
   )

   POZOR! 1 normostrana NENÍ 1 stránka A4

   400,-Kč/NS*