NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

 • Listy, osvědčení
 • Doklady o vzdělání (Maturitní vysvědčení, Diplomy a dodatky atd.)
 • Plné moci
 • Smlouvy
 • Stanovy
  • Obchodní podmínky
  • Dokumentace pro veřejné zakázky
  • Soudní dokumenty
  • Texty na obecná témata

    

   CENÍK

   Výpis z rejstříků trestů

   300-400 Kč

   Listy, osvědčení, vysvědčení, diplomy (bez příloh)

   300-750 Kč

   Doklady o vzdělání (potvrzení o hodinách, dodatky k diplomům)

   od 350 Kč

   Výpisy z veřejných rejstříků

   od 450 Kč

   Texty (Smlouvy, Plné moci, atd.)   cena 1 normostrany (1800 znaků vč. mezer
   podle ust. § 3 odst. 2 vyhl. č. 507/2020 provádějící zákon č. 354/2019 účinném ze dne 1.1.2021
   )

   POZOR! 1 normostrana NENÍ 1 stránka A4

   na vyžádání

   Novela vyhlášky o odměně a náhradách soudních překladatelů 

   Dne 2. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 369/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele (dále jen "novela"). Novela nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

   Novela (...) stanoví, že (...) překladateli náleží za překladatelský úkon mimosmluvní odměna v jednotné sazbě 550 Kč za každou započatou normostranu přeloženého textu.