Souhlas s vycestováním nezletilého dítěte

22.10.2020

Pro vycestování dítěte na Ukrajinu nebo z Ukrajiny je vyžádán Souhlas jednoho z rodičů (nebo obou v případě vycestování dítěte s jinou osobou) s vycestováním nezletilého dítěte do zahraničí. Pro usnadnění vyhledávání vkládám tento dokument ve Wordu ve dvojjazyčné verzi - české a ukrajinské, ve kterém je nutno vyplnit veškeré potřebné údaje, vytisknout formulář, podepsat ho u notáře, který prostaví razítko o ověření podpisu prohlašující osoby. Poté je na vás - přinést doklad na překlad razítka českého notáře do ukrajinštiny, nebo ne. Šťastnou cestu